Angažovanost

GEZE poskytuje podporu pro děti v nouzi na celém světě

U příležitosti svého 150.výročí spol.GEZE zasponzorovala 150 dětí v nouzi z celého světa - a bude nyní každý rok sponzorovat jiné dítě. GEZE ve spolupráci s dětskou charitou Plan International chce pomoci zlepšit životní podmínky dětí, mladých lidí a jejich rodin.

Plan International pomáhá v 50 zemích na světě

Plan international je jednou z nejstarších dětských charit. Působí v 50 zemích v Asii, Africe a Latinské Americe a je nezávislá na jakékoliv náboženské nebo politické příslušnosti.

V oblasti rozvojové spolupráce financuje udržitelné a na děti zaměřené svépomocné projekty, zejména prostřednictvím sponzorství a také jednotlivých finančních darů a veřejných fondů.

Dívky získávají speciální podporu, aby získaly ty samé možnosti jako chlapci. Plan Germany spravuje více než 300 000 sponzorství dětí, které mají v oblastech tohoto programu dopad na více jakři milióny lidí.

Dívky potřebují zvláštní podporu

Aby bylo dosaženo trvalých zlepšení v životních podmínkách dětí, mladých lidí a jejich rodin a místních komunit, se Plan soustředí na oblasti vzdělávání, zdraví, ochrany dětí, účasti, zajištění mikrofinancování a pomoc při katastrofách.

Více informací o Plan International