Společnost

Jsme GEZE - váš partner pro dveřní, okenní a bezpečnostní techniku

Nejdůležitější je pro nás důvěra zákazníka v naše produkty, systémová řešení a služby v oblasti dveří a oken. Jsme hlavní hnací silou v oblasti digitálního propojení technologie budov - s jedním cílem: vývoj komfortních budov. Naše inteligentní výrobky ohromují zákazníky na celém světě svým zpracováním, komfortem a designem.

O nás

Celosvětově úspěšná rodinná firma

Od roku 1863 působíme jako úspěšný a finančně zdatný rodinný podnik, který se v průběhu let osvědčil po celém světě. Spojujeme všechny účastníky ve všech fázích životního cyklu stavby a díky našim odborným znalostem dosahujeme vynikajících výsledků. Čím se odlišujeme od ostatních: Do projektů našich zákazníků se zapojujeme již v počátečním stádiu a zůstáváme angažovaní déle. Nabízíme inovativní dveřní, okenní a bezpečnostní techniku pro inteligentní budovy. Zatímco si zachováváme naši konzistentnost, jsme i zvědaví, dynamičtí a otevření nejnovějším trendům a trhům.

Podívejte se na naši brožuru

159

let na trhu

456

miliónů EUR obrat ve fiskálním roku 2020/21

1,226

patentů na celém světě ve fiskálním roku 2018/19

Naše pobočky

Zaměstnáváme více než 3 000 lidí na celém světě. Výrobní závody máme v sídle společnosti ve městě Leonberg, jakož i v Tianjině (Číně), Zrenjanině (Srbsko) a Turecku. Našich 37 dceřiných společností jsou rozmístěny po celém světě: Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Itálie, Velká Británie, Skandinávie, Benelux, Španělsko, Portugalsko, Polsko, Čína, Korea, Spojené arabské emiráty, Jižní Afrika, Maďarsko, Indie, Rumunsko, Ukrajina, Singapur, Rusko, Brazílie, Turecko. Díky našim místním pobočkám jsme našim zákazníkům vždy nablízku a můžeme jim nabídnout vynikající služby přímo na místě.

Přejděte na pobočky GEZE po celém světě

Naše historie

Bohatá historie od roku 1863

Bohatá historie od roku 1863 © GEZE GmbH

Od dvou řemeslných podniků ke globální technologické společnosti

Náš příběh byl vzrušující od samého začátku. Soustružnický mistr Georg Friedrich Vöster, mechanik Max Wessinger a obchodník Friedrich Carl Bauer si nejdříve založili vlastní firmy na různých místech, poté spojili své firmy a založili základy společnosti GEZE. Přelomové rozhodnutí a začátek dlouhého příběhu úspěchu: protože dnes, po více než 150 letech, jsme celosvětově aktivní rodinná firma, jejíž inovativní řešení zvyšují komfort budov.

Více o naší bohaté historii

V naší více než 150leté historii jsme se neustále rozvíjeli a stali jsme se poskytovatelem řešení. Naším cílem je, aby byly budovy inteligentnější a pohodlnější. Dosahujeme toho propojením našich znalostí, kompetencí a dlouholetých zkušeností v nejrůznějších oblastech stavebnictví. Vždy s příslibem: od profesionálů pro profesionály.

Brigitte Vöster-Alber, Chief Executive Officer GEZE
Za čím si stojíme

Zásady společnosti GEZE

Jsme hrdí na historii a úspěchy naší společnosti a jejich zaměstnanců. Náš úspěch a růst jsou založeny na zásadách, kterým věříme, ale které neustále ověřujeme a dále rozvíjíme.

Podporujeme a propojujeme všechny, kteří se podílí na životním cyklu budovy - s jediným cílem: vytvořit pohodlné obytné a pracovní prostory.

S našimi zákazníky vždy diskutujeme o našich produktech, abychom dosáhli inovativních a efektivních řešení.

Na základě poptávky po našich výrobcích se stáváme globálnější společností na mezinárodní úrovni, která je zákazníkům dostupná lokálně.

GEZE - Top zaměstnavatel roku 2020

GEZE - Top zaměstnavatel roku 2020

Jako rodinná firma s téměř 160letou historií přikládáme velký význam dlouhodobým vztahům. Proto jsou pro nás velmi důležité aspekty jako interní školení a další vzdělávání.

Jsme učící se organismus a nejdříve využíváme svůj vlastní rozvojový potenciál. Snažíme se vždy, pokud je to možné, obsazovat odborné a řídicí pozice z našich interních kruhů.

Pod záštitou rodinné firmy zůstáváme nezávislí a dostatečně flexibilní, abychom dokázali identifikovat a uspokojit měnící se potřeby našich zákazníků.

Abychom našim mezinárodním zákazníkům mohli co nejrychleji dodávat nejmodernější výrobky a služby, vyrábíme na různých místech včetně Číny, Srbska, Španělska a Německa.

Vždy však dodržujeme stejné vysoké standardy kvality na celém světě. Zároveň máme jasný závazek vůči Německu, které bude i v budoucnu naším nejdůležitějším místem výroby.

Našim zákazníkům nabízíme odborné poradenství v každém odvětví a věříme, že je velmi důležité poskytovat zákazníkům objektivní poradenství, protože jsme rovnocenní partneři.

Naši odborníci rozumí specifickým požadavkům našich zákazníků, ať už ze sektoru zdravotnictví nebo školství, a dokážou jim poskytnout poradenství a praktickou podporu.

Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabízet optimální poradenství a projekty řešit efektivně a cílevědomě. Naše vynikající interní sítě a pobočky po celém světě zabezpečují, že můžeme poskytovat stejné služby na celém světě.

Naše zákazníky doprovázíme během celého životního cyklu výrobku. Již od první diskuse o plánování poskytujeme našim zákazníkům komplexní poradenství a pozorně si vyslechneme jejich názory. Nabízíme objektivní poradenství a dodáváme dveřní, okenní a bezpečnostní techniku současně. Naše řešení dokážeme přizpůsobit zadaným požadavkům a potřebám.

Převezmeme montáž výrobků a v případě potřeby můžeme převzít i odborné plánování. Například pro bezbariérová řešení. Kromě toho poskytujeme komplexní poprodejní služeb, školení a rychlé pomoci.

Můžeme pro vás provádět i pravidelnou údržbu nebo zákonné roční kontroly. I v tomto případě rádi podporujeme produkty třetích stran.

Co nás odlišuje

Kvalita GEZE

Naším cílem je neustále optimalizovat kvalitu, a tak přirozeně splňovat požadavky na řízení kvality podle normy DIN ISO 9001.

Co je pro nás důležité

Zaměřujeme se na udržitelnost

Udržitelnost je klíčovou oblastí budoucnosti a je jednou z našich hlavních firemních zásad. Udržitelnost charakterizuje naše každodenní činnosti ve všech oblastech, jak v souvislosti s našimi výrobními procesy, tak i našimi výrobky. Toto povědomí se odráží i v našem dlouholetém členství v DGNB (Německá společnost pro trvale udržitelné stavění).

Website Sustainability Infografic

Společnost GEZE je od svých začátků symbolem dlouhé životnosti. Jako rodinná firma se zaměřujeme na vytváření udržitelných výnosů, a nikoliv na maximalizaci zisku v krátkém časovém období, a proto jsou všechny naše interní výrobní procesy zaměřeny na koncepci udržitelnosti.

 • Výzkum a vývoj: ekologicky účinné procesy a koncepce technické kanceláře
 • Pořízení a nákup: důsledné dodržování ekologických zásad při obstarávání a nákupu
 • Výroba a logistika: princip výroby a logistiky jsou energetická účinnost, ochrana zdrojů a šetrnost k životnímu prostředí
 • Recyklace/likvidace odpadu: minimalizace odpadu a dosažení co nejvyšší míry zhodnocování v souladu se strategií „zabránit vzniku – recyklovat – zlikvidovat" v sektoru recyklace/likvidace
 • Správa nemovitosti: snížení spotřeby energie a minimální vliv na životní prostředí jako cíl správy nemovitosti
 • Systém řízení kvality: certifikovaný podle normy DIN EN ISO 9001: GEZE GmbH (PDF | 313 KB)GEZE Service GmbH (PDF | 266 KB)
 • Systém energetického managementu: certifikovaný podle normy DIN EN ISO 50001 (PDF | 272 KB)
 • Systém environmentálního managementu: certifikovaný podle normy DIN EN ISO 14001 (PDF | 272 KB)
 • GEZE servis: udržitelné inovativní koncepty služeb ve společnosti GEZE
 • Zaměstnanci společnosti GEZE: angažovaná implementace koncepce udržitelnosti zaměstnanců společnosti GEZE
 • Firemní restaurace: cateringová společnost s ekologickým certifikátem

Trvalá udržitelnost našich výrobků se projevuje už v jejich dlouhé životnosti. Díky velkému podílu kovových surovin jsou naše výrobky ideální pro recyklaci - a tedy jsou mimořádně šetrné k životnímu prostředí. Jsou rovněž cenným příspěvkem k energeticky úsporné výstavbě. Například automatické dveřní systémy snižují ztráty teplého nebo studeného vzduchu skrz dveřní otvor a eliminují potřebu energeticky náročných klimatizačních systémů.

Mnohé z našich výrobků splňují kritéria udržitelnosti nejdůležitějších mezinárodních systémů hodnocení zelených budov (kritéria Německé společnosti pro trvale udržitelné stavění [DGNB] a LEED). Tyto informace pro naše výrobky dobrovolně zveřejňujeme prostřednictvím environmentálních prohlášení o výrobcích (EPD). Například naše systémy zavíračů dveří TS 4000 a 5000, pohony dveří ECdrive a Powerturn, jakož i produkty, jako je otvírač nadsvětlíků OL 90 N a náš systém karuselových dveří TSA 325 NT, splňují přísné požadavky.

Naše výrobky najdete v online databázích v nástroji DGNB Navigator a na stránce greenbuildingproducts.eu společně s příslušnými certifikáty. Certifikáty potvrzují počet bodů, kterými může výrobek společnosti GEZE přispět k úspěšné certifikaci budovy podle DGNB nebo LEED, čímž podporují naše zákazníky v úspěšném procesu certifikace zelených budov.

VÍCE O KONCEPTU ZELENÝCH BUDOV NAJDETE NA NAŠÍ GLOBÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNCE

GEZE je aktivním členem Německé společnosti pro trvalou udržitelnou výstavbu (DGNB).

GEZE je aktivním členem Německé společnosti pro trvalou udržitelnou výstavbu (DGNB).

Jako aktivní člen Institutu pro výstavbu a životní prostředí reg.sv. (Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)) a Německé společnosti pro trvale udržitelné stavění (DGNB) jsme vždy podporovali udržitelné stavění. Členství v DGNB je samozřejmostí pro společnost, jejíž jednou z firemních předpisů jsou trvale udržitelná opatření a jejíž výrobky aktivně přispívají k energeticky efektivní výstavbě.

Německá společnost pro trvale udržitelné stavění chápe udržitelnost jako povinnost celé společnosti převzít zodpovědnost za současné problémy, jako jsou klimatické změny a nedostatek zdrojů. Udržitelné stavění k tomu může významně přispět. Podle Spolkového ministerstva životního prostředí přibližně jedna třetina spotřeby zdrojů v Německu připadá na budovy.

PŘEJDĚTE NA DGNB

VÉCE O ENERGETICKÉ EFEKTIVNOSTI BUDOV NAJDETE NA NAŠÍ GLOBÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNCE