Otisk

GEZE Česká Republika s.r.o.

Lednická 1533
Praha 9 – Kyje
198 00

TEL +420 220 513 618
E-MAIL geze.cz@geze.com
WEB geze.cz

IČ DPH Společenství EU CZ27606678 

Registrační číslo společnosti 27606678

Právní informace

Zodpovědnost

Společnost GEZE přebírá plnou zodpovědnost za náhradu škody v souladu se zákonnými ustanoveními v případě porušení povinností ze strany společnosti GEZE na základě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti. Pokud nastane porušení povinnosti ze strany společnosti GEZE následkem jednoduché nedbalosti a byla porušena podstatná smluvní povinnost, zodpovědnost za náhradu škody je omezena na předvídatelné škody, které se obvykle vyskytují v podobných případech. Podstatné smluvní povinnosti zahrnují příslušné hlavní smluvní povinnosti, jakož i další (vedlejší) smluvní povinnosti, které v případě porušení povinnosti mohou ohrozit dosažení účelu smlouvy. Jakákoliv další zodpovědnost je vyloučená. Navzdory tomu zůstává plná zodpovědnost společnosti GEZE podle ustanovení zákona o zodpovědnosti za výrobek nedotčena. Rovněž i zodpovědnost za újmu na životě, těle a zdraví zůstává nedotčena. Kromě toho zůstává úplná zodpovědnost společnosti GEZE v plném rozsahu zachovaná v případě předstírání záruk nebo úmyslného podvodu ze strany společnosti GEZE.

Nemůžeme zaručit, že informace, které poskytujeme na naší webové stránce společnosti GEZE, jsou správné, úplné nebo aktuální. Používání těchto informací a údajů je na vlastní riziko našich zákazníků a uživatelů. Neneseme žádnou zodpovědnost za škody způsobené našim zákazníkům a uživatelům následkem používání těchto informací a údajů.

Další oznámení

GEZE je zákonem chráněná ochranná známka a není povoleno ji upravovat nebo odstraňovat.
Layout a obsah stažených souborů se nesmí upravovat.

Všechny použité obrázky/fotografie musí být zveřejněny s použitím následujícího označení: ©GEZE GmbH.

Logo společnosti GEZE se může zobrazovat jen v souladu s firemními předpisy.

Ochrana údajů

Úplné informace o ochraně vašich osobních údajů ve společnosti GEZE najdete zde

Získejte více informací o ochraně údajů ve společnosti GEZE

GEZE GmbH

Management

Andrea-Alexandra Alber
Marc Philipp Alber
Sandra Daniela Alber
Tomislav Jagar

Předseda dozorčí rady

Thomas Keller

Registrový soud Okresní soud Stuttgart HRB 250329
IČ DPH: DE 184430446

Centrála, administrativa, poradenské a technologické centrum

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
Germany

Telefon: +49-7152-2030
Fax: +49-7152-2033-10

E-mail: info.de@geze.com
Internet: www.geze.com