Angažovanost

Spol.GEZE se zavázala poskytnout opatření na podporu integrace.

Pomáhání sociálně znevýhodněným skupinám, zejména mladým lidem, bylo vždy jednou z priorit skup.GEZE. Proto podporuje různé projekty na podporu integrace mladých uprchlíků v Německu. Spol.GEZE poskytuje výcvik a přispívá finančně, aby mezi mladými lidmi pěstovala smysl pro komunitu týmového ducha.

Poskytování příležitostí pro mladé uprchlíky

Rami Aswad, mladý Syřan, začíná svůj vstupní výcvik u spol.GEZE.

Rami Aswad, mladý Syřan, začíná svůj vstupní výcvik u spol.GEZE.

Pro spol.GEZE je podpora integrace klíčovou prioritou: rodinná firma věnuje praktickou pomoc charitě Verein Seehaus e.V v Leonbergu. Cílem této organizace je rehabilitovat mladé pachatele-muže do společnosti a sociálně integrovat nedoprovázené dětské uprchlíky. Spol.GEZE darovala tomuto zařízení stolní fotbal, aby pomohla mezi těmito mladými lidmi pěstovat smysl pro komunitu a týmového ducha.

Stejně jako pomáhá finančními dary, tak pomáhá uprchlíkům zapojit se do trhu práce. To zahrnuje i to, že tato společnost se sídlem v Leonbergu spolupracuje s Hoffnungsträger Stiftung, dobročinnou nadací, která poskytuje ubytování pro uprchlíky. Kromě školení o tom, jak podat žádost o zaměstnání a pracovní zkušenost v různých odděleních s cílem poskytnout těmto (většinou mladým) lidem odborný výcvik nebo trvalé zaměstnání, se práce rovněž zaměřuje na sociální integraci.

Integrace prostřednictvím výcviku

Ve spolupráci s Obchodní a průmyslovou komorou ve Stuttgartu a jako součást projektu „Integrace prostřednictvím odborného výcviku - Poskytování příležitostí pro uprchlíky“ motivuje uprchlíky ke získání pracovní zkušenosti nebo formálního odborného výcviku. Aby začali, podstoupí u spol.GEZE vstupní výcvik. Spol.GEZE proto nejen značně přispívá k integraci uprchlíků - tento projekt také pomáhá zajistit profesionálně kvalifikované pracovníky pro společnost. Takže je to výhodná situace pro obě strany.

Spolupráce mezi Komorou průmyslu a obchodu, zaměstnavatelskou agenturou a spol.GEZE pomáhá účastníkům se rychle rozkoukat, aby se mohli plně zaměřit na získání nezbytných dovedností, a potom i kvalifikace. Tato iniciativa je podporována Ministerstvem hospodářství, práce a výstavby Badenska-Württemberska.

Během fáze výcviku dovedností se společnost a odborné vzdělávací středisko zavazují k poskytování základního výcviku pro uznávané odborné profese. Samozřejmě nejde jen o tento vstupní výcvik: cílem je zajistit bezproblémový přechod na místo odborného výcviku u spol.GEZE.