Sponzorství

Běh pro život v Ditzigenu: GEZE běhá pro dobrou věc

Účast na Běhu pro život v městském parku v Ditzigenu se pro spol.GEZE stala tradicí. Sponzorovaný běh pomáhá financovat projekty pro zlepšení léčby cystické fibrózy a výzkum a zvýšit veřejné povědomí o této stále neléčitelné metabolické poruše.

Sbírání finančních darů a zvyšování povědomí

Pořádá regionální skupina Ludwigsburg-Heilbronn zemského spolku Landesverband des Mukoviszidose e.V. Bádenska-Württemberska (Nadace pro cystickou fibrózu), cílem tohoto charitativního běhu je získat peníze za každý uběhnutý kilometr. Získané peníze jdou na podporu projektů pro zlepšení léčby cystické fibrózy, výzkumu a rehabilitace.

A co je stejně důležité, cílem běhu je zvýšit povědomí o této nemoci. Běh pro život není o rychlosti. Důležitou věcí je počet uběhnutých kilometrů, protože každý kilometr se převádí na finanční dar.

GEZE se účastní Běhu pro život v Ditzigenu již spoustu let a díky angažovanosti svých zaměstnanců se každý rok získá okolo 4000 EUR.

Běhu se účastní zaměstnanci GEZE ze všech oddělení - aktivně podporovaných svými rodinami a přáteli.

Co je cystická fibróza?

Cystická fibróza (CF) je jedním z nejběžnějších metabolických onemocnění ve střední Evropě: způsobuje ho genetická vada a zatím je neléčitelné. Ovlivňuje především dýchací trakt a trávicí trakt u dětí a mladých dospělých. 

Vyhlídky pro lidi, kteří trpí cystickou fibrózou se díky lepší lékařské péči a léčbě soustavně zlepšují. Mnoho pacientů vede téměř normální život a jsou plně začleněni do pracoviště. Potřebují však každý den fyzioterapii a respirační a inhalační terapii a potřebují soustavně užívat léky, aby se zabránilo infekcím. I při intenzivní péči mají pacienti omezenou dobu života. Finanční dary od Běhu pro život v Ditzigenu jsou určeny prosoustavné zlepšování této situace.