Vítejte v GEZE

Je pro nás samozřejmostí, že s Vašimi osobními údaji zacházíme zodpovědně. Pokud od Vás dostaneme osobní údaje, zpracujeme a používáme je v souladu s platnými vnitrostátními a evropskými předpisy o ochraně údajů. Další informace jsou uvedeny v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.

Rozsah Vašeho souhlasu

Souhlasím s tím, že společnost GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29 v 71229 Leonberg, Německo (dále jen: GEZE) smí zpracovat moji e-mailovou adresu k posílání newsletterů a inzerce. Inzerují se produkty, řešení a služby skupiny GEZE. Skupina GEZE zahrnuje všechny dceřiné společnosti, které mají firemní název GEZE v názvu společnosti, zejména GEZE Service GmbH.

K inzerovaným tématům patří například odborné časopisy, Bílá kniha a odborné knihy, zboží jako produktová řada GEZE, služby jako semináře a školení nebo semináře a školení společnosti GEZE Service GmbH, jakož i pozvánky nebo připomínky, pozvánky na veletrhy a akce, zákaznické informační newslettery, slevy, soutěže, průzkumy veřejného mínění, informace o produktech a novinkách.

Online nabídky jsou odborné webové portály a nabídky e-learningu, nabídky digitálních médií a služby, jako jsou kampaně pro vedoucí a průzkum trhu. 

Právo namítat

Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat. Jednoduše nám napište e-mail na adresu data-protection@geze.com. Chcete-li pouze informace o svých údajích, použijte náš informační formulář na ochranu údajů.

Další podrobné údaje, zejména o Vašich právech jako dotčené osoby, najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů pod.