Řešení napříč odvětvími

Pohodlné zabezpečení, praktické a estetické.

Při plánování, stavění a provozování veřejných budov je třeba vzít v úvahu řadu potřeb: je jasné, že důležitá je bezbariérová výstavba a systém protipožární ochrany, automatizace budov je funkčně důležitou součástí provozování budov, stále větší pozornost se přitom věnuje univerzálnímu designu. Řešení od spol. GEZE vám pomohou naplnit tyto potřeby.

Radnice, městské úřady a ministerstva jako otevřené domy pro občany

Veřejné budovy musí být snadné najít, musí být přístupné a použitelné pro každého, včetně lidí se sníženou pohyblivostí, zhoršenými schopnostmi zraku nebo sluchu, jakož i pro slepé a hluché. To je zajištěno pomocí bezbariérové konstrukce, což je očekávaný standard v moderních veřejných budovách.

Řešení od spol.GEZE kombinují přístupnost s požadavky protipožární ochrany a ochrany nouzového východu. Protipožární ochrana v tomto případě často znamená spíš ochranu proti kouři než proti ohni. Většina obětí požáru zemře následkem inhalace kouře než samotným ohněm. Systém odvodu kouře a tepla (RWA) může ventilovat kouř v bodě, kdy se vytvoří, což zajistí, že únikovými dveřmi mohou všichni bezpečně uniknout. Tyto požadavky jsou v konceptu protipožární ochrany brány v úvahu.

Spol.GEZE rozumí požadavkům systému správy budov pro veřejné budovy a může vás podpořit v každé fázi projektu.

Vysoce frekventovaný vstupní prostor

© GEZE GmbH

Vstupní prostor, který každý den nebo i každou hodinu používají stovky lidí musí splňovat požadavky na bezpečnost a přístupnost. Řešení od spol.GEZE mohou pomoci.

Např. vstupní prostor do radnice ve Wakefieldu byl zcela přepracován a proveden bezpečněji: dvoje dvoukřídlé automatické posuvné dveře byly instalovány do dřívějších velkých otevřených klenutých chodeb, aby tak vytvořily přístup do čekárny a jednotlivých kanceláří. To vytvořilo novou dispozici vstupního prostoru. Přidal se vestibul při zachování světla a průhlednosti. Nová dveřní řešení, osazené systémy posuvných dveří Slimdrive SL NT, testované podle „Zákona o rovnoprávnosti“ UK a britské normy BS 8300 zajišťují bezbariérový přístup, ochranu nouzového východu a energetikou účinnost tím, že nepropouští chlad.

Veřejné budovy jsou tváří místního úřadu

© Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Řešení spol.GEZE bez námahy vyhovují požadavkům na dveřní a okenní techniku, nabízejí bezpečnost a funkčnost. Kombinací komfortu a estetiky nabízí spol. GEZE řešení, díky jimž jsou veřejné budovy obzvlášť atraktivní. Kritériem kvality u místních úřadů je průhlednost, a to se odráží v systémech správy budov: např. do nové budovy Spolkového úřadu pro životní prostředí v Dessau byly instalovány zabudované celoskleněné systémy GEZE (IGG). Mezi skleněnými okenními tabulemi je neviditelně zabudován systém profilů a kování. Vlastní tisk na okrajích vytváří plochý skleněný povrch. Toto řešení splňuje i nejvyšší konstrukční standardy, aniž by došlo ke ztrátě kombinace s různými technickými systémy.

Karuselové dveře v ÖAMTC Mobility Centre ve Vídni nejenže zabraňuji pronikání průvanu a hluku zvenčí, ale také slouží jako poutavý prvek a „orientační bod“ ve foyer. Propojují vnitřní a vnější svět, přitom si uchovávají estetickou otevřenost a průhlednost skleněné fasády. Otočné dveře s jemně rámovanými stěnami s tubusem a listy vytvářejí příjemný efekt jasnosti a průhlednosti. Skleněné hrany jsou pokryty diskrétními hliníkovými profily. Vysoce kvalitní povrchová úprava profilu dodává nádech elegance. 

V Městské knihovně ve Stuttgartu zajišťují systémové produkty GEZE přístup pro všechny, protipožární ochranu a design. Plně automatické dvojkřídlé otočné dveře se systémy Simdrive odrážejí očekávání návštěvníků: pohodlí moderní knihovny, bezpečnost, tichý a puristický design. Díky aktivačním spínačům zabudovaných do dveřních tlačítek stačí jemné zatlačení pro začátek bezhlučného otevírání vysokých dveří.

Přejděte na případovou studii spol.GEZE u ÖAMTC Mobility Centre ve Vídni

Univerzální design

Komfort a design jsou úzce spojeny s přístupem pro všechny. Pojem univerzálního designu je v této souvislosti stále důležitější. Tento koncept mezinárodního designu vytváří obytný prostor, který je stejně přístupný, pochopitelný a použitelný pro všechny. Podle tohoto konceptu musejí být budovy snadno přístupné co největší skupině lidí, bez pomoci třetí strany. Univerzální design není zaměřen na specifické cílové publikum: má věci usnadnit všem.

Jeden příklad toho, jak spol. GEZE implementuje tento koncept designu: automatický pohon otočných dveří Powerturn. Automatický pohon otočných dveří Powerturn otevírá spolehlivě a bezpečně velké, těžké dveře s křídlem o hmotnosti až 600 kg a je dobrým funkčním řešením pro veřejné budovy - včetně protipožárních dveří do hmotnosti 300 kg. Jeho celková výška se zároveň hodí pro jakýkoliv design. Jeho jedinečná chytrá funkce natočení také usnadňuje průchod dveřmi bez námahy - pro kohokoliv kdykoliv. Počínaje spolehlivými řešeními odvodu tepla a kouře po komplexní turniketové systémy lze GEZE Powerturn jako skutečného týmového hráče flexibilně integrovat do celé řady různých systémů, dokonale se hodí pro celou produktovou řadu.

PŘEJDĚTE NA GEZE POWERTURN IS/TS

Systém protipožárních posuvných dveří (GEZE-Hörmann)

Světlé a otevřené: pohled na čtenářskou galerii pod centrálním světlíkem

Světlé a otevřené: pohled na čtenářskou galerii pod centrálním světlíkem © GEZE GmbH

Skleněné protipožární posuvné dveře T30 s pohony Slimdrive SL jsou exkluzivním společným produktem mezi spol. GEZE a specialistou na výrobu dveří a bran Hörmann. Tato kombinace je jediným systémem automatických protipožárních posuvných dveří schváleným institucí Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) (německým institutem pro stavební techniku). Plně zasklené automatické posuvné dveře s třídou požární odolnosti T30 nabízí architektům a projektantům ověřené řešení. V případě požáru se dveře automaticky zavřou s tím, že představují protipožární zavírač - i v případě, že byla předtím použita funkce nastavení polohy trvalého otevření. V průchozím prostoru nemají žádné vodicí kolejnice a v „normálním provozu" zajišťují bezbariérový snadný přístup.

Přejděte na novou Městskou knihovnu ve Stuttgarrtu