Řešení napříč odvětvími

Design a funkce pro stavební úpravy na stávajících budovách

Renovace historických budov musí splňovat kombinaci různých požadavků: moderní design a standardy funkčnosti, nové a odlišné zákony – ohledně energetické účinnosti nebo například o předmětu protipožární ochrany – a celkovém plánování rozvoje měst. Konzultanti spol.GEZE jsou připraveni kdykoliv vám pomoci, i v krátké době.

Začlenění nejmodernějších vstupních prostor do stávajících fasád

Vstupní prostor do Sihlpost

Vstupní prostor do Sihlpost © Christian Moeller / GEZE GmbH

Ať už se jedná o renomovanou nebo celkově přestavovanou budovu podle historických záznamů - pro udržení charakteru historické nebo chráněné budovy musí být moderní technika začleněna co možná nenápadně. S řadou Slimdrive nabízí spol. GEZE nejnovější technologii a bezpečnost pro automatické dveře s celkovou výškou pouze 7 cm.

Např. systém Slimdrive SL-FR v budově Sihlpost v Curychu zajišťuje v případě nouze vždy „otevřené dveře.“ Jemné pohonné jednotky Slimdrive skrývají moderní inteligentní technologii řízení s dobou trvalého otevření, která se přizpůsobí frekvenci používání. Pokud proud návštěvníků vzroste, dveřní křídlo zůstane automaticky v otevřené poloze déle. Parametry pohybu (zrychlení, doba v otevřené poloze a rychlost otevírání a zavírání) lze nastavit individuálně. Řídicí jednotka Slimdrive zajišťuje, že dveře budou využitelné i v budoucnosti a umožňují začlenění zařízení do systému správy budovy, aby se daly tyto dveřní funkce monitorovat a upravovat i na dálku.

Přejděte na případovou studii spol.GEZE u budovy Sihlpost v Curychu

Koncept dovybavení protipožární ochrany

Nová sada bezdrátového rozšíření GEZE umožňuje bezdrátové propojení hlásičů namontovaných na stropě a manuálního spínače namontovaného na předělu na všech stavěcích zařízeních GEZE. Je snadné je namontovat, protože již nejsou potřeba zvláštní kabely. To usnadňuje projektování, zejména u památkově chráněných objektů.

Bezdrátové rozšíření radiového přenosu pro stavěcí zařízení © Annika Feuss / GEZE GmbH

V historických budovách musejí být také dodržovány směrnice protipožární ochrany. Ale jak lze splnit tyto zvláštní požadavky na protipožární dveře se stavěcími zařízeními u historické architektury? Vzhledem k častým vysokým stropům v místnostech a vzdálenostem mezi překladem a stropem větším než metr jsou na obou stranách dveří vyžadovány další stropní kouřové hlásiče. Proto jsou nevyhnutelné další kabelovody. Během modernizace památkově chráněného ústředí Svazu kovoprůmyslu v Dortmundu čelí provozovatelé budov, výrobci dveří a projektanti výzvě zanechat historické stropy, částečně s trámy, netknuté.

Řešení lze najít s naším oceněným rozšířením rádiového přenosu FA GC 170 značky GEZE pro stavěcí zařízení s rádiovými komponenty (s typem obecného souhlasu). To má velkou výhodu, protože nejsou zapotřebí žádné další kabely, a proto se nemusí trhat strop.

Přejít na odkaz Svazu kovopůmyslu od spol. GEZE

Energetická účinnost a dovybavení stavebního fondu

© Chris Honeywell / GEZE GmbH

Za dovybavením stávajících budov stojí často důvod energetické účinnosti: ochrana klimatu má za cíl snížení emisí nejméně o 40 procent do roku 2020, ve srovnání s rokem 1990 se spouštějí nové požadavky na dovybavení stavebního fondu. Konzultanti spol. GEZE vám mohou pomoct splnit zákonné požadavky a normy a přispět tak k cíli ochrany klimatu.

Jedním zaměřením je okenní technika: např. k dosažení regulovaného větrání lze použít „inteligentní“ pohony a ovládání značky GEZE na fasádách a střešních oknech. Energie požadovaná k aktivaci elektrického pohonu je minimální, šetří další náklady a zdroje pro klimatizační systémy. Pro současné splnění požadavků protipožární ochrany lze tuto okenní techniku též kombinovat s řešeními odvodu tepla a kouře od značky GEZE.