Nový GC 342+: Účinné bezpečnostní řešení pro vaše automatické otočné dveře.

Větší detekční rozsah, větší bezpečnost: Nový bezpečnostní senzor GC 342+ stanovuje nové standardy v oblasti bezpečnosti. V souladu s příslušnou normou zabezpečuje pomocí čtyř světelných závěsů oblast otvírání i vedlejší uzavírací hranu automatických otočných dveří. Samozřejmě s certifikátem TÜV o typové zkoušce pro systémy automatických otočných dveří GEZE.

Bezpečné a pohodlné používání

Zabezpečení dveří pomocí nového skeneru GC 342+ firmy GEZE

Nový inovativní laserový skener firmy GEZE: GC 342+ © GEZE GmbH

V závislosti na komplexnosti a konfiguraci nabízí firma GEZE pro každý dveřní systém nejvhodnější bezpečnostní řešení. Produkt GC 342+ pokrývá velkou plochu dveřních křídel pomocí čtyř laserových světelných závěsů. Díky tomu se dveře zavřou až poté, když uživatel prošel dveřmi. Osoby tak mohou procházet dveřmi vlastní rychlostí a zcela bez překážek. Produkt GC 342+ se tím stává první volbou např. v gastronomických provozech nebo nemocnicích. Dalším důvodem je i skutečnost, že dveře lze otvírat pomocí detekčního pole a dvou dalších virtuálních tlačítek. Jednoznačná přidaná hodnota z hlediska hygieny a bezpečnosti, protože dveřmi lze procházet bez kontaktu. Kromě toho zajišťuje produkt GC 342+ vedlejší uzavírací hranu do té míry, že ve většině případů lze upustit od mechanické ochrany prstů.

Jednoduchá instalace

Dalším plusovým bodem je jednoduchá a rychlá instalace a uvedení do provozu. V porovnání se senzorovou lištou mohou montéři ušetřit čas díky zcela jednoduché montáži. Všechna nastavení jsou ergonomicky přístupná zepředu. Inteligentní režim programování umožňuje naprogramovat podklad nezávisle na vlastnostech podlahy a vyloučit překážky blízko dveří – intuitivní obsluha jedním tlačítkem.

Objevte GC 342+

Přehled top vlastností produktu GC 342+:

  • Komplexní bezpečnost - 3D pokrytí v oblasti dveřních křídel vede k výraznému zvýšení bezpečnosti, zejména v oblasti vedlejší uzavírací hrany.
  • Ruce a noha - otvírání pomocí detekčního pole a dvě další virtuální tlačítka pro bezdotykové otvírání (ovládané rukou nebo nohou).
  • Vše ve správné době - dveře se zavřou až poté, kdy uživatel dveřmi prošel. Uživatel může procházet dveřmi vlastní rychlostí.
  • Jednoduché nastavení – intuitivní instalace – např. programování: Velikost detekčního pole je definována pohybem ruky.

Rozdíly GC 342 a GC 342+ vysvětlené ve videu