GEZE IQ box Safety – ochrana silově poháněných oken s certifikátem TÜV

Systémy přirozeného větrání s motorizovanými okny zabezpečují zdravé vnitřní klima a jsou i ekonomicky atraktivní alternativou k mechanickým systémům větrání z hlediska hygieny vnitřního vzduchu. Silově poháněná okna se dají snadno integrovat do automatizace budovy a usnadňují scénáře funkčního větrání. Jako takové spadají čím dál tím více do oblasti uživatelů budov. Zabezpečení těchto oken je proto dalším faktorem při plánování a navrhování. S IQ box Safety uvádí společnost GEZE na trh řešení testované společností TÜV pro zabezpečení uzavíracích hran silově poháněných oken po třídu ochrany 4.

Vysoké bezpečnostní specifikace pro silově poháněn okna

Systémy přirozeného větrání s motorizovanými okny zabezpečují zdravé a hygienické vnitřní klima.

Systémy přirozeného větrání s motorizovanými okny zabezpečují zdravé a hygienické vnitřní klima. © Getty Images

Silově poháněná okna, která se otvírají a zavírají pomocí motorizovaného pohonu, mohou významně přispět ke zdravému vnitřnímu klimatu a ke zvýšení hygieny vnitřního vzduchu v budově. Vzhledem na jejich klasifikaci v rámci evropské směrnice o strojních zařízeních musí splňovat přísné bezpečnostní normy. Proto je nutné včas určit individuální specifikace pro silově poháněná okna v budově. Netýká se to jen technických aspektů: musí být poskytnuty i záruky, že řešení je bezpečné pro všechny uživatele budovy během každodenního provozu. To se vztahuje zejména na budovy, jako jsou školy, školky a nemocnice, jakož i budovy, které jsou otevřené pro veřejnost, například prostory, kde se konají setkání nebo obchodní prostory. Zde je ve zvýšené míře nutné dbát na to, aby následkem nesprávného používání oken nebo neopatrností nedocházelo ke zraněním. Společnost GEZE, specialista na dveře, okna a bezpečnost, nabízí svým výrobkem IQ box Safety bezpečné řešení pro všechny požadavky kladené na silově poháněná okna. Výrobce podporuje architekty, projektanty a správce budov analýzou poptávky v oblasti automatizovaného přirozeného větrání a poskytuje poradenství na míru.

IQ box Safety, řešení testované společností TÜV na ochranu uzavíracích hran silově poháněných oken pro třídu ochrany 4.

GEZE IQ box Safety: Bezpečnost silově poháněných oken testovaná společností TÜV © GEZE GmbH

GEZE IQ box Safety: Bezpečnost silově poháněných oken testovaná společností TÜV

IQ box Safety je vhodný pro zabezpečení uzavíracích hran na automatizovaných silově poháněných oknech ve spojení se všemi pohony 24 V GEZE IQ windowdrive. IQ box Safety umožňuje jednoduché a rychlé připojení různých bezpečnostních hran a bezkontaktních senzorů. Ke každému oknu je možné pomocí IQ box Safety připojit až čtyři pohony oken a dva uzamykací pohony. Je vhodný k použití v oblasti přirozeného větrání a odvodu kouře a tepla (RWA) a ve spojní s GEZE IQ box KNX . Modul GEZE IQ box Safety byl testován společnosti TÜV a splňuje normy EN ISO 13849-1 a 2. Splňuje tak nejpřísnější požadavky pro zabezpečení silově poháněných oken v souladu s hodnocením rizik podle směrnice o strojních zařízeních.

Více informací o produktu GEZE IQ box Safety najdete na globální webové stránce