Angažovanost

Spol.GEZE podporuje Nadaci Olgäle pro nemocné děti

GEZE GmbH podporuje dětskou nemocnici Olgahospital ve Stuttgartu, přezdívanou ‘Olgäle’ po mnoho let. Tyto finanční dary pomáhají vysoce specializované dětské klinice s vybavením, které potřebuje k poskytnutí nejmodernější péče svým mladým pacientům, a to v atmosféře vstřícné k dětem.

Fundraisingové kampaně pro Olgahospital (dětskou kliniku)

Brigitte Vöster-Alber podporuje Nadaci Olgäle po mnoho let.

Brigitte Vöster-Alber podporuje Nadaci Olgäle po mnoho let.

Dětská klinika Olgahospital je jedním z nejmodernějších pediatrických center v Evropě, a tak léčí pacienty i z míst daleko od Stuttgartu. Finanční podpora poskytovaná spol.GEZE po mnoho let pomáhá nemocnici Olgahospital ujímat se práce v oblastech, kde jsou finanční prostředky dětské nemocnice omezené.

Štědré finanční dary jsou díky sociální angažovanosti, kterou sdílí lidé ve Stuttgartu a Brigitte Vöster-Alber, Chief Executive Officer GEZE GmbH. Paní Brigitte Vöster-Alber je pevně zavázána Nadaci Olgäle a její práci po mnoho let.

Dětská klinika Olgahospital je jedním z nejmodernějších pediatrických center v Evropě.

Dětská klinika Olgahospital

Přirozeně si myslíme, že by komunita měla těžit z úspěchu našeho podnikání a že bychom měli pomáhat zajišťovat řešení pro místní problémy. Jako matka čtyř dětí jsem si také vědoma zásadní důležitosti rozvoje v moderní pediatrii. Proto mě o to víc těší to, že jsme schopni podporovat jedinou dětskou nemocnici ve Stuttgartu v jejím poskytování péče a léčby nemocným a kriticky nemocným dětem," říká Brigitte Vöster-Alber.

Finanční podpora spol.GEZE v minulých letech přispěla k přestavbě dětské nemocnice i výzkumným projektům pro zlepšení psychosociální péče poskytované dětem a jejím rodičům.

Nejmodernější ultrazvuková jednotka financovaná spol.GEZE

Finanční dar od spol.GEZE ve výši 100.000 EUR financoval zakoupení nejmodernějšího ultrazvukového přístroje v dětské nemocnici Olgahospital - první svého druhu v Německu.

Obsahuje malé transoesofageální echokardiogramové zařízení, takže ultrazvuková vyšetření lze provádět i během operací na srdci. To znamená, že Olgäle má rovněž nejúčinnější diagnostické zdroje pro ultrazvuková vyšetření. 

Důležitost nejnovější technologie se odráží v každé oblasti mediciny, a to by mělo zahrnovat i pediatrii.

Brigitte Vöster-Alber, Chief Executive Officer
Brigitte Vöster-Alber předává šek v roce 2009

Brigitte Vöster-Alber předává šek v roce 2009

Hlavní výhodou ultrazvukové diagnostiky jako klíčové metody při diagnostikování a sledování srdečních vad u dětí je, že není invazivní, tj. nevyžaduje operaci u hospitalizovaných nebo ambulantně léčených pacientů a lze ji provádět tak často, jak je potřeba. Tento typ specializované ultrazvukové diagnózy znamená, že děti obecně nemusejí podstupovat jiné druhy bolestivých a případně riskantních vyšetření.

Kombinace ultrazvukových vyšetření používající nejnovější zařízení s vysokým rozlišením se srdečními katetrizačními postupy navíc umožňuje léčbu bez potřeby komplikované operace srdce.

Více o GEZE Cockpit