Angažovanost

Spol.GEZE podporuje dobrovolný hasičský sbor v Leonbergu.

Dobrovolný hasičský sbor v Leonbergu je nezbytnou součástí místní komunity. Více než 300 dobrovolných členů zajišťuje nepřetržité pokrytí k zajištění toho, aby byla v případě mimořádné události pomoc poskytnuta včas. GEZE GmbH děkuje dobrovolnému hasičskému sboru za tuto angažovanost poskytováním pravidelných finančních darů.

Finanční dary pro bezpečnost Leonbergu

Nová přepravní skříň speciálních hasicích látek byla prezentována 3. srpna 2016 v prostorách GEZE v Leonbergu.

Prezentace nové přepravní skříně speciálních hasicích látek 3. srpna 2016

Všichni znají 112? Při vypuknutí požáru nebo jiné mimořádné událost všichni očekáváme, že při vytočení tohoto čísla okamžitě přijedou hasiči. Aby toto mohlo fungovat, působí v Německu více než milión hasičů. 

V Německu vznikaly první hasičské sbory v polovině 19. století. Dnes jsou dobrovolné hasičské sborystále nedílnou součástí našeho systému a zajišťují bezpečnost v mnoha komunitách po celém Německu, včetně Leonbergu.

Perfektní vybavení pro bezproblémový provoz

Spol.GEZE podporuje dobrovolný hasičský sbor v Leonbergu poskytováním pravidelných finančních darů. Tato podpora umožňuje dobrovolnému hasičskému sboru nakoupit vybavení, které potřebuje. Např. díky daru v hodnotě 10 000 EUR mohl být hasičský vůz vybaven čerpadlem na znečistěnou vodu, což zajišťuje, že v případě přivolání k povodňovým událostem a zatopeným sklepům může být voda odčerpávána obzvlášť efektivně.

V roce 2016 darovala spol.GEZE dobrovolnému hasičskému sboru v Leonbergu speciální novou přepravní skříň na hasicí látky. „Moderní, pro to, aby v případě mimořádné události fungovalo všech hladce, je spolehlivé vybavení zásadní. Díky nové přepravní skříni ušetříme minimálně půl hodiny nakládání speciálních hasicích látek - což výrazně snižuje rozsah poškození požárem. S velkou radostí jsme přijali tuto pomoc od spol.GEZE,“ říká Wolfgang Zimmermann, velitel dobrovolného hasičského sboru v Leonbergu.

V roce 2015 poskytla spol.GEZE své prostory v Leonbergu k nácviku hlavních hasičských operací. Tým hasičů si vyzkoušel své schopnost v hořící dodávce v nové výrobní hale.

Spol.GEZE je partnerem hasičského sboru

GEZE GmbH sídlí v Leonbergu více než 50 let. V prvních letech společnost založené v roce 1863 chránil místo profesionální hasičsky sbor, nyní je to však odpovědnost dobrovolného požárního sboru v Leonbergu.

Jsme nesmírně vděčni členům dobrovolného hasičského sboru za jejich nezištnou práci.

Marc Alber, výkonný ředitel technologií ve spol. GEZE

Pro spol.GEZE má podpora dobrovolného hasičského sboru smysl, a to nejen finančně. Například nechává své zaměstnance, kteří jsou dobrovolníky v tomto sboru, účastnit se hasičských výjezdů během pracovní doby. Dobrovolný hasičský sbor závisí na podpoře společností, protože to je jediný způsob, jak lze zajistit reakci během dne. Jako uznání této angažovanosti byla spol. GEZE jmenována hasičským sborem v Leonbergu oficiálním „Partnerem hasičského sboru“.