Řešení napříč odvětvími

Specializované požadavky vyžadují specializovaná řešení - včetně bezpečnosti!

Koncepty dveří, oken a bezpečnosti v kancelářských budovách jsou vyvinuty tak, aby zvládly někdy protichůdné požadavky. Kromě toho je zde požadavek na esteticky přitažlivá řešení. Řešení od spol. GEZE kombinují standardizovanou technologii se specializovanými potřebami.

Působivý a funkční vstupní prostor

Optimální využití denního světla - vchod do restaurace

Optimální využití denního světla - vchod do restaurace © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Vstupní prostor do kancelářského komplexu musí být působivý a inspirující, ale také přívětivý. Je třeba splnit klasické požadavky, jako je komfort přístupových dveří, kontrola přístupu, zábrana proti vloupání, zajištění únikové cesty a spolehlivý odvod kouře v případě požáru, dálkové ovládání a monitorování. Řešení spol. GEZE mohou pomoci mnoha způsoby.

Plně automatické systémy otočných dveří značky GEZE jsou optimálním řešením pro spolehlivé a bezpečné zvládání velkých objemů provozu, kdy lidé přicházejí a odcházejí celý den. Např. v Roche Rower v Basileji byly instalovány velké trojkřídlé skleněné konstrukce, s průchodem a šířkou tři metry. Karuselové dveře se dokonale začleňují do puristické architektury interiéru, kdy je zdůrazněna přívětivá atmosféra budovy. Díky maximální průhlednosti plně využívají denní světlo z průhledných schodišť, z nichž každé spojuje několik podlaží. Pokud nejsou karuselové dveře schopny plnit požadavky, co se týče přístupnosti a zajištění únikové cesty, mohou být lepší volbou otočné dveře značky GEZE.

Tento příklad ukazuje, jak může spol. GEZE řešit specifické potřeby: spol. GEZE vytvořila všechny podmínky pro individuální řešení osvětlení začleněného do dveřních konstrukcí. Karuselové dveře v Roche Rower byly vyvinuty a vyrobeny ve vlastním závodě spol. GEZE pro konkrétní projektová řešení.

Přejděte na případovou studii spol. GEZE u Roche Tower

Multifunkční dveře

Komplexní dveřní technika, dveře jemně rámované a centrálně ovladatelné

Komplexní dveřní technika, dveře jemně rámované a centrálně ovladatelné © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Dveře jsou klíčovým prvkem pro zajištění přístupu pro všechny, preventivní protipožární ochrany, únikové cesty a systémů kontroly přístupu. Mohou být často předmětem protikladných požadavků, které musí být všechny splněny. Spol. GEZE vyvinula dveřní řešení pro kancelářské budovy, která přesně splňují tyto požadavky, např. centrála spol. Vector ve Stuttgartu:

na druhém patře regulují multifunkční bezpečnostní dveře přístupová oprávnění, aby mohli zaměstnanci do budovy vstoupit a opustit ji v konkrétní době. Také slouží jako dveře požárního úseku a přístupové dveře k únikovým cestám. Všechny funkce lze centrálně monitorovat prostřednictvím systému pro správu budov, což ušetří správcům budov velké vzdálenosti. Jsme schopni realizovat elegantní provedení dveří, při použití techniky, která zabere minimální prostor, např. Powerturn je pouze 7 cm vysoký. Pro vizuální zdůraznění dveřního hlásiče byl pro konstrukční řídicí jednotku dveří z nerezové oceli TZ 320 zvolen také podsvícený LED displej.

Shrneme-li to, dveře mohou mít nejen hodně funkcí, ale také zapadají do konceptu designu centrály společnosti.

Přejděte na případovou studii spol.GEZE centrály spol. Vector ve Stuttgartu

Rozdělení místnosti systémem přepážek

Systém Pendulo od spol. GEZE

Systém Pendulo od spol. GEZE

Místnosti bez vizuálních omezení – systémy skleněných přepážek lze použít k prostorovému oddělení pater nebo částí pater, aniž by došlo ke ztrátě světla a průhlednosti. Systém celoskleněných stěn Pendulo značky GEZE vám dovolí vytvořit mnoho různých elegantních řešení. Tyto stěny lze použít při plánování kanceláří pro vytvoření jednotlivých místností nebo i rozdělit velké prostory na menší místnosti pro zajištění dalšího členění. Co je zde speciálního: systém GEZE skrývá inteligentní technologii - zabudovaný zavírač dveří - v nižším designovém profilu. To znamená, že dveře lze otevřít v obou směrech, nabízí vyvážený pohyb při zavírání a jemně se otočí zpět do své klidové polohy.

Plánování systému celoskleněných stěn GEZE je také jednoduché: online konfigurace Pendulo umožňuje rychle a snadno navrhnout kompletní řešení z jednoho zdroje, ušité na míru pro vaše potřeby.

Vždy spolehlivé ovládání pomocí bezpečnostních turniketových systémů

Prosklené automatické dveře s kontrolou přístupu

Prosklené automatické dveře s kontrolou přístupu © Annika Feuss / GEZE GmbH

Kontrola přístupu hraje svou roli v každé kancelářské budově. Různé skupiny lidí mají různá oprávnění, jako např. zaměstnanci, veřejní uživatelé, dodavatelé nebo úklidový personál. Kromě toho musejí být do budovy občas vpuštěny návštěvy, buď aby zajistily bezpečnost budovy nebo předaly citlivé materiály. Ale je důležité nepustit ze zřetele komfort - návštěvy by neměly mít pocit, jako že je někdo zpracovává, ale měly by mít pocit bezpečí.

Řešení od spol. GEZE splňují tyto požadavky v soudním středisku v Gelsenkirchenu: Jako přístup do atria je použita kombinace pohonů Powertur se systémy otočných dveří Slimdrive. Systém kontroly přístupu omezuje vchod do jednoho ze systémů blokace dveří jen pro členy soudu. Dva další systémy kontroly přístupu slouží jako oddělovače pro řízení všech ostatních skupin jednotlivců. Čtvrtý turniketový systém slouží jako východ, zamezuje neřízenému přístupu do atria. Vnější bezpečnostní turniketové dveře se neotevřou, dokud nejsou zavřené vnitřní dveře. Komfort automatického otevírání a zavírání nabízený systémy otočných dveří Slimdrive EMD-F umožňuje uživatelům, aby do bezpečnostního systému blokace dveří vstoupili a opustili jej rychleji, což zvyšuje účinnost kontroly totožnosti bezpečnostními pracovníky. Toto bezpečnostní řešení je dobrou volbou pro úzké dveřní zárubně a přeplněné prostory, jako je běžné u turniketových systémů.

Přejděte na případovou studii spol.GEZE soudního střediska v Gelsenkirchenu

Naše odbornost v bankách

Vstupní prostor do Deutsche Bank ve Stuttagartu

Výkon, spolehlivost, kompetence, flexibilita, diskrétnost, bezpečí a komfort - to jsou vlastnosti, které jsou spojovány s bankou. Moderní architektura převádí tyto tradiční hodnoty do příjemné atmosféry, která kombinuje diskrétnost a transparentnost, proto foyer bank a prostory pro zákazníky ve stále větší míře napodobují hotelová lobby a letištní salónky.

Zabezpečení budovy hraje důležitou roli u budov, kde se schází nebo přichází a odchází velké množství lidí - ne pouze kvůli právním požadavkům. Zabezpečení dveří a oken je zásadní, když přijde na protipožární ochranu, kontrolu nouzového východu, konkrétně v bance se jedná o ochranu proti krádeži, vloupání a kontrolu přístupu. Pro dosažení všech těchto cílů nabízí spol. GEZE individuální řešení a koncepty řešení, které kombinují samostatné bezpečnostní požadavky v jeden inteligentní systém.

Spol. GEZE ve světě proslula svou inovativní silou a odborností v návrhu řešení a poskytla vybavení pro bankovní budovy v mnoha různých zemích. Spol. GEZE nabízí širokou škálu dveřní, okenní a bezpečnostní techniky a automatizaci budov z jednoho zdroje. Produkty spol. GEZE splňují všechny právní požadavky a směrnice.